Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 431
  • Trong tuần: 6 982
  • Tất cả: 736498
  • Tất cả: 986
Đăng nhập
Lượt xem: 59

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 28/7/2022, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Ban và công chức, người lao động Ban Dân tộc. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Ban Dân tộc đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng, hướng trọng tâm công tác thi đua vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, đề ra các giải pháp, sáng kiến, cách làm hay mang tính mới có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý và giải quyết công việc; các phong trào thi đua do cấp trên phát động được triển khai kịp thời với nội dung, hình thức, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, tạo động lực, ý chí sáng tạo, quyết tâm của công chức, người lao động góp phần khuyến khích, thúc đẩy các phòng chuyên môn, các cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” … Công chức, người lao động Ban tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới các đối tượng hộ nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội. Đóng góp, ủng hộ các loại quỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi tặng quà tết hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc màu da cam của xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng với tổng số tiền là 47,5 triệu đồng, tham gia “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” với tổng số tiền là 47 triệu đồng. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được Ban quan tâm, chú trọng. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, phát huy, khích lệ, động viên công chức, người lao động ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của cơ quan và của địa phương.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 gồm: Tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh phát động; chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2022; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong việc tổ chức triển khai phong trào thi đua, khen thưởng; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, lập thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm khen thưởng cho đối tượng là các tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo sức lan toả, động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bế Văn Hùng - Trưởng Ban Dân tộc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công chức, người lao động Ban đã đạt được trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 với với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, qua đó kêu gọi toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

Tại Hội nghị, đồng chí Bế Văn Hùng - Trưởng Ban Dân tộc đã trao tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 04 công chức có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022./.

                                                                                                                                                    Văn phòng

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Bế Văn Hùng - Trưởng Ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Bế Văn Hùng - Trưởng Ban Dân tộc trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022