Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập
Lượt xem: 57

Kế hoạch số 1281/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng