Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập
Lượt xem: 60

Báo cáo số 1729/BC-BĐD ngày 05/7/2022 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội về kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và hoạt động tín dụng chính sách quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022.