Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập
Lượt xem: 6088

Lịch làm việc tuần 44 năm 2022 (Từ ngày 24/10/2022 - 30/10/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Tuần 44 năm 2022 từ ngày 24/10/2022 - 30/10/2022)

Thời gian

Đ/c Bế Văn Hùng

Trưởng ban

Đ/c Đào Văn Mái

Phó Trưởng ban

Đ/c Hà Văn Vui

Phó Trưởng ban

Thứ 2 (24/10/2022)

 

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 (25/10/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 (26/10/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Đi họp

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 (27/10/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

                                                     

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(28/10/2022)

 

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 (29/10/2022)

Nghỉ

 

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật (30/10/2022)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ