Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập
Lượt xem: 5861

Lịch làm việc tuần 36 năm 2022 (Từ ngày 29/8/2022 - 04/9/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Tuần 36 năm 2022 từ ngày 29/8/2022 - 04/9/2022)

Thời gian

Đ/c Bế Văn Hùng

Trưởng ban

Đ/c Đào Văn Mái

Phó Trưởng ban

Đ/c Hà Văn Vui

Phó Trưởng ban

Thứ 2 (29/8/2022)

 

Đi công tác

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 (30/8/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 (31/8/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 (01/9/2022)

Trực cơ quan

                                                     

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Thứ 6

(02/9/2022)

 

Nghỉ lễ

Trực cơ quan

Nghỉ lễ

Thứ 7 (03/9/2022)

Nghỉ

 

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật (04/9/2022)

Nghỉ

Nghỉ

Trực cơ quan