Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập
Lượt xem: 5907

Lịch làm việc tuần 39 năm 2022 (Từ ngày 19/9/2022 - 25/9/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Tuần 39 năm 2022 từ ngày 19/9/2022 - 25/9/2022)

Thời gian

Đ/c Bế Văn Hùng

Trưởng ban

Đ/c Đào Văn Mái

Phó Trưởng ban

Đ/c Hà Văn Vui

Phó Trưởng ban

Thứ 2 (19/9/2022)

 

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: ĐI họp

Thứ 3 (20/9/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 (21/9/2022)

Đi công tác

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 (22/9/2022)

Đi công tác

                                                     

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Đi công tác

Thứ 6

(23/9/2022)

 

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 (24/9/2022)

Nghỉ

 

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật (25/9/2022)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ