Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
Đăng nhập
Lượt xem: 5928

Lịch làm việc tuần 40 năm 2022 (Từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022)

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Tuần 40 năm 2022 từ ngày 26/9/2022 - 02/10/2022)

Thời gian

Đ/c Bế Văn Hùng

Trưởng ban

Đ/c Đào Văn Mái

Phó Trưởng ban

Đ/c Hà Văn Vui

Phó Trưởng ban

Thứ 2 (26/9/2022)

 

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Đi họp

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 (27/9/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 (28/9/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Đi họp

Thứ 5 (29/9/2022)

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

                                                     

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

(30/9/2022)

 

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Làm việc tại cơ quan

C: Làm việc tại cơ quan

S: Đi họp

C: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 (01/10/2022)

Nghỉ

 

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật (02/10/2022)

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ