Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số1719/QĐ-TTgnăm 2022
Số ký hiệu văn bản 846/KH-BDT
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số1719/QĐ-TTgnăm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 846-KH-BDT ngay 31.8.2022 thuc hien Du an 9, Tieu du an 2 giam thieu tinh trang tao hon QD 1719.pdf