Báo cáo tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2022
Số ký hiệu văn bản 872/BC-BDT
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 872-BC-BDT ngay 13.9.2022 Tra ket qua TTHC qua dich vu BCCI quy III.2022.pdf
Bieu kem theo Bao cao DV Buu chinh cong ich Q3.2022.pdf