PHỐI HỢP TỔ CHỨC ĐOÀN THAM GIA HỘI NGHỊ GẶP MẠT GIÀ LÀNG, TRƯỞNG THÔN, BẢN, NGƯỜI CÓ UY TÍN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC

Từ ngày 20/4 đến ngày 21/4 Ban Dân tộc phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đưa đoàn tham gia hội nghị gặp mặt già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, xã đặc biệt khó khăn khu vực phía Bắc và Hội thảo giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển do Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.

Thành phần đoàn Cao Bằng đi gồm có 10 đại biểu già làng, trưởng thôn, bản người có uy tín gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô tại các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Quảng Uyên,Thạch An và lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn của hai cơ quan Sở VH, TT & DL và Ban Dân tộc.

Tại các cuộc làm việc, Đoàn đã được gặp mặt và làm việc với Chủ tịch nước, Bộ VH, TT & DL, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Qua đó các đại biểu đã được trình bày, trao đổi học tập kinh nghiệm, đồng thời đề xuất những khó khăn, tồn tại và những giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực, phù hợp với dân tộc mình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ngày càng hiệu quả trong thời kỳ hội nhập.

Ngoài ra các đại biểu còn được ban tổ chức đưa đi thăm Phủ  Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh và thăm quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô – Sơn Tây.

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia của Đoàn đại biểu:

(Hội nghị gặp mặt do Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức)

(Giao lưu với đại biểu các tỉnh bạn)

(Các đại biểu giao lưu văn hóa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô)

(Đoàn gặp mặt và làm việc với Chủ tich nước)./.

Phòng Chính sách dân tộc

 

Các tin khác