Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình 135 năm 2017

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hạ Lang. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cam Thị Nhung – Phó Trưởng Ban Dân tộc; đồng chí Hoàng Đức Nghiên – Phó Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và 102 đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hạ lang.

(Đ/c Cam Thị Nhung - Phó Trưởng Ban Dân tộc, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn)

(Toàn cảnh Hội nghị tâp huấn)

Khóa tập huấn gồm 4 chuyên đề chính: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Các chính sách dân tộc triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; Công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số; Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phối hợp giữa quần chúng nhân dân với các cơ quan chức năng nhằm giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng.

(Đ/c Hoàng Đức Nghiên - Phó trưởng phòng Dân tộc và tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, trình bày chuyên đề "Công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số")

Khóa tập huấn nhằm trang bị cho những người có uy tín những thông tin cơ bản liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc, để qua đó củng cố và phát huy hơn nữa vai trò, khả năng của mình trên nhiều cương vị khác nhau góp phần xây dựng và phát triển địa phương./.

Phòng KHTH

Các tin khác