Hướng dẫn triển khai thực hiện vốn viện trợ bổ sung của Chính phủ AiLen cho các xã ĐBKK thuộc CT 135 năm tài khóa 2016

Số ký hiệu: 2580/UBND-KT
Ngày ban hành: 11/8/2017
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Lĩnh vực văn bản: Công văn
Đính kèmDung lượng
PDF icon HD 2580. UBND tinh.pdf1.86 MB