Giấy mời họp Chọn cử đại biểu tham dự "lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ thí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS năm 2017"

Số ký hiệu: 13/GM-BDT
Ngày ban hành: 08/9/2017
Người ký: Mạc Văn Nheo
Lĩnh vực văn bản: Công văn
Đính kèmDung lượng
PDF icon 13GM_tham_du_cuoc_hop.pdf605.78 KB
PDF icon 2839-UBND-KT_2017.pdf4.15 MB