Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Số ký hiệu: 201/BDT-CSDT
Ngày ban hành: 13/9/2017
Người ký: Mạc Văn Nheo
Lĩnh vực văn bản: Công văn