Kết quả thực hiện mô hình điểm "giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" năm 2017

Thực Kế hoạch số 2711/KH-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, xã Bình Lãng, huyện Thông Nông được lựa chọn thực hiện mô hình điểm của tỉnh Cao Bằng.

Xã Bình Lãng là một trong những xã vùng III của huyện Thông Nông, có 10/12 xóm đặc biệt khó khăn với 100% các hộ đều là dân tộc thiểu số (chủ yếu là Tày, Nùng, Mông, Dao). Theo số liệu điều tra, khảo sát trong những năm gần đây tại xã Bình Lãng, tình trạng tảo hôn xảy ra tương đối nhiều và có chiều hướng tăng dần.

Trong năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Thông Nông, UBND xã Bình Lãng tổ chức các hoạt động trên địa bàn xã, như: tuyên truyền phổ biến Luật hôn nhân và gia đình, hệ lụy của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã, thu hút hơn 700 lượt người dân của các xóm tham gia; tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại trường trung học cơ sở Bình Lãng; hội nghị sơ kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 hoạt động mô hình điểm; cung cấp thiết bị tuyên truyền cho 05 xóm (Bua Thượng, Tổng Pàng, Khuổi Heo, Cốc Mỵ, Hoan Bua); dựng 01 pa nô tuyên truyền tại trung tâm huyện Thông Nông;

Đến 31/12/2017 xã Bình Lãng có 08/12 xóm không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; 9/12 xóm đã được cung cấp thiết bị tuyên truyền (trong đó 3/4 xóm được cấp năm 2016 không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; 01 cặp đã chuyển đổi được hành vi (hoãn cưới); giảm 06 cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (năm 2016 có 10 cặp, năm 2017 có 04 cặp).

Chia sẻ kinh nghiệm của ông Hoàng Văn Vàng - xóm Kéo Noóng, thành viên tổ tư vấn: "Tổ tư vấn xóm đã thực hiện tuyên truyền, vận động trực tiếp, trực diện cho các hộ gia đình có thành viên gần đến tuổi kết hôn bằng nhiều hình thức rất hiệu quả, có sức lan tỏa lớn. Do đó đã tư vấn hoãn cưới được 01 trường hợp (học sinh nữ lớp 11)".

Bên cạnh những kết quả đạt được trên, công tác triển khai mô hình điểm cũng gặp một số hạn chế như: sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa tổ tư vấn, nhà trường chưa được thường xuyên, kịp thời; quy chế xử phạt đã đưa vào hương ước quy ước nhưng chưa thực hiện xử phạt...

Để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2018 và hoàn thành mục tiêu Đề án, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình điểm cấp tỉnh đưa ra một số giải pháp chung cho các cấp, ngành cần thực hiện như sau:

Một là, Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, ngành về triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thay đổi hành vi, xóa bỏ tập tục lạc hậu trong hôn nhân và gia đình.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn.

Bốn là, mục tiêu hết năm 2018, 100% các xóm của xã Bình lãng, huyện Thông Nông đều được cấp thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền; không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ... Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước./.

Văn phòng Ban.

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật:

Pano tuyên truyền đặt tại trung tâm huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Ngoại khóa tuyên truyền tại trường THCS Bình lãng, xã Bình lãng, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Đ/c Hoàng Lê Kỷ - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao thiết bị phục vụ tuyên truyền cho đại diện tổ tư vấn xóm Hoan Bua, xã Bình Lãng, huyện Thông Nông.

Đ/c Riêu MInh Hải - PCT UBND xã Bình Lãng phát biểu tại Hội nghị sơ kết mô hình điểm năm 2017.

Các tin khác