Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 275/UBND-NC
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 275-ubnd-nc-ngay-13.02.2023-trien-khai-ke-hoach-cchc-tang-cuong-thuc-hien-ky-cuong.pdf