Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về chuyển đối số, an toàn thông tin năm 2023
Số ký hiệu văn bản 692/KH-UBND
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về chuyển đối số, an toàn thông tin năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 692-kh-ubnd-ngay-29.3.2023-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-chuyen-doi-so-attt-nam-2023.pdf