Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1012/BC-BDT
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1012-bc-bdt-ngay-17.7.2023-ket-qua-cong-tac-dan-toc-t7-phuong-huong-t8.2023.pdf