Báo cáo Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1300/BC-BDT
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1300-bc-bdt-ngay-15.9.2023-cong-tac-kiem-soat-tthc-quy-iii.2023.pdf