Báo Cáo công tác dân tộc tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1498/BC-BDT
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 16/10/2023
Trích yếu nội dung Báo Cáo công tác dân tộc tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1498-bc-bdt-ngay-16.10.2023-ket-qua-cong-tac-t10-phuong-huong-t11.2023.pdf