Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 942
  • Trong tuần: 6 646
  • Tổng lượt truy cập: 1142053
  • Tất cả: 1862
Đăng nhập
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1491
Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi  bỏ trong lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.      

- Thủ tục hành chính mới ban hành gồm 02 TTHC: Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thủ tục hành chính  bị bãi bỏ gồm 04 TTHC.   

CHi tiết Quyết định số 634/QĐ-UBND: