Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 5 431
  • Tổng lượt truy cập: 1139729
  • Tất cả: 1156
Đăng nhập
  • 06/04/2022

    Tổ chức bộ máy

    Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND...