Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 5 532
  • Tổng lượt truy cập: 1139830
  • Tất cả: 1257
Đăng nhập
Danh sách cán bộ phòng Dân tộc các huyện, thành phố

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email 

Cố định

Di động

 

I

Bảo Lạc

 

 

 

 

1

Lữ Văn Đạt

Phó trưởng phòng

 

01273 366 188

datluvp@gmail.com

2

Tô Thị Mai

Chuyên viên

 

0916137174

tomaidantocbl@gmai.com

II

Hạ Lang

 

02063 830 062

 

 

1

Đàm Thanh Nghị

Trưởng phòng

 

0816 655 474

 

2

Nông Thị Cải

Cán sự

 

0945 978 463

 

III

Trùng Khánh

 

 

 

phongdantoc.tk@gmail.com

1

Mã Bế Dương

Trưởng phòng

02063 826 225

0972 257 164

 

 

 

 

 

01248 686 759

 

2

Hoàng Thị Trang

Phó Trưởng phòng

02063 827 299

0976 028 491

 

3

Thạch Thị Yên

Chuyên viên

 

0919 751 221

 

IV

Thông Nông

 

02063 875 392

 

pdtthongnong@gmail.com

1

Hứa Văn Thánh

Trưởng phòng

 

01674 167 392

 

2

Mã Đức Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

0977 149 343

 

3

Đặng Thị Lưu

Chuyên viên

 

0987 639 879

 

V

Hòa An

 

02062 214 932

 

phongdantochoaan@gmail.com

1

Lý Minh Sơn

Trưởng phòng

0988 983 920

0912 141 343 

 

2

Nguyễn Thị Thi

Chuyên viên

0984 096 888

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Nguyên Bình

 

02063 872 125

 

phongdantocnb@gmail.com

1

Ma Khương Duy

Trưởng phòng

 

0916 549 188

 

2

Mã Tự Lập

Chuyên viên

 

0986 532 129

 

3

Vương Thúy Nga

Chuyên viên

 

0912 985 784

 

VII

Quảng Uyên

 

02063 821 689

 

 

1

Nông Đức Thuận

Phó Trưởng phòng

 

0989 977 879

longthuancb@gmail.com

2

Đinh Ngọc Tuyên

Chuyên viên

 

01654 958 299

 

VIII

Trà Lĩnh

 

02063 880 135

 

phongdantoctl@gmail.com

1

Đàm Văn Thành

Phó Trưởng phòng

 

0988 396 566

 

2

Sầm Thị Chăn

Chuyên viên

 

0984 587 268

 

3

Nông Văn Thượng

Trưởng phòng

 

0912 533 135

 

IX

Hà Quảng

 

02063 862 876

 

phongdantochq@gmail.com

1

Nguyễn Thị Khoa

Trưởng phòng

 

0986 968 055

 

2

Nông Thị Hậu

Chuyên viên

 

01666 763 189

 

3

Chu Văn Thắng

Chuyên viên

 

01652 327 689

 

X

Thạch An

 

02063 840 304

 

 

1

Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng phòng

 

0919 497 565

nguyenngoctuta@gmail.com

2

Tô Quang Bằng

Phó Trưởng phòng

 

01656 284 524

 

3

Nông Thị Hòa

Chuyên viên

 

0945 686 639

 

XI

Thành phố Cao Bằng

 

 

 

 

1

Lê Kim Duyên

Chuyên viên

 

0983 686 543

 

XII

Phục Hòa

 

02063 822 560

 

phongdantocphcb@gmail.com

1

Đàm Thị Yến

Trưởng Phòng

 

0912 529 324

 

2

Nông Thị Yến

Chuyên viên

 

0983 333 675

 

3

Nguyễn Thị Liễu

Chuyên viên

 

0915 778 685

 

XIII

Bảo Lâm

 

02063 885 669

 

 

1

Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng 

 

0982 018 535

 

2

Hoàng Văn Đàm

Phó Trưởng phòng

 

0916 893 123

 

3

Hoàng Thị Phượng 

Cán sự 

 

0947 334 309

hoangphuongmaibl@gmail.com