Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 6 647
  • Tổng lượt truy cập: 1142054
  • Tất cả: 1863
Đăng nhập
Mục tiêu chất lượng năm 2021
Lượt xem: 716
Ngày 15/1/2021, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 với mục tiêu chung :Duy trì, áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng công tác quản lý xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chuẩn hoá và công khai minh bạch các quy trình nghiệp vụ trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức và các công dân giám sát các quy trình giải quyết TTHC nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức và công dân.

Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021;

- Đảm bảo công khai tất cả các thông tin cần thiết liên quan về các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Đảm bảo toàn bộ các TTHC được giải quyết theo đúng trình tự, đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Đảm bảo 100% cán bộ công chức của Ban thấu hiểu nội dung Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Quy trình thực hiện TTHC được thống nhất.

+ Chất lượng giải quyết các TTHC được thực hiện 100% theo đúng thời gian, trình tự quy định của các quy trình HTQLCL TCVN ISO 9001:2015.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng, không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho tổ chức, công dân.

 

Văn bản số 30/MTCL-BDT về Mục tiêu chất lượng năm 2021: Tải tại đây.