Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 5 549
  • Tổng lượt truy cập: 1139847
  • Tất cả: 1274
Đăng nhập
Hưởng ứng, phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (https://timhieuphapluatcaobang.org)
Lượt xem: 512
Thực hiện Kế hoạch số1203/KH-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 650/BTC ngày 22/6/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, v/v phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Lãnh đạo Ban Dân tộc đề nghị các phòng chuyên môn quan tâm, phổ biến, quán triệt và tuyên truyền các văn bản liên quan đến Cuộc thi (bao gồm: Thể lệ số 647/TL-BTC ngày 21tháng 6 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi; Bộ câu hỏi chủ đề gợi ý tìm hiểu; các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp...). Các tài liệu liên quan đến Cuộc thi được gửi kèm Công văn số 650/BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và đăng tải tại địa chỉ Cuộc thi: https://timhieuphapluatcaobang.org và trên Trang thông tin điện tử SởTư pháp, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, diễn ra trong vòng 01 tháng (từ 8h00 ngày 01/7/2022 đến 18h00 ngày 31/7/2022).

Chi tiết Công văn số 622/BDT-TTr,