Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 5 481
  • Tổng lượt truy cập: 1139779
  • Tất cả: 1206
Đăng nhập
Tuyên truyền, tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 116
Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam; Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 17/3/2023 tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

1. Mục đích 

- Triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại các ngành, đoàn thể, địa phương nhằm tạo sự hưởng ứng, sâu rộng phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Yêu cầu 

- Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam phải được phát động và tổ chức ở các cấp, các ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn. 

- Đảm bảo tổ chức thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, huy động tối đa với các nguồn lực xã hội hóa trong tổ chức các hoạt động về Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam.

2. Thời gian tổ chức 

- Các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”. 

Chi tiết Kế hoạch số 557/KH-UBND tại đây:

Tải về