Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 738
  • Trong tuần: 6 136
  • Tổng lượt truy cập: 1144709
  • Tất cả: 1437
Đăng nhập
Phối hợp tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
Lượt xem: 113
Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ; Công văn số 462/STP-HCTP&BTTP ngày 28/3/2023 về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Để tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, góp phần cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân, nâng cao tỉ lệ người dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, giảm tải việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đề nghị các đơn vị phối hợp một số nội dung như sau:

1. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai tuyền truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua  Cổng dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng  dịch  vụ  công  của  tỉnh https://dichvucong.caobang.gov.vn đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị và nhân dân tại địa phương.

2. Đối với các sở, ban, ngành có chức năng tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, cấp chứng chỉ hành nghề, xuất khẩu lao động... có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công đến các cá nhân tham gia tuyển dụng, cấp chứng chỉ hành nghề, xuất khẩu lao động... Nội dung tuyền truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Công dịch vụ công và Tờ rơi tuyên truyền được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp: http://sotuphap.caobang.gov.vn/.

Chi tiết Công văn số 462/STP-HCTP&BTTP, tại đây:

Tải về

 

Chi tiết Hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Công dịch vụ công, tại đây:

Tải về

 

 

 

Chi tiết Tờ rơi tuyền truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, tại đây:

Tải về