Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 804
  • Trong tuần: 6 202
  • Tổng lượt truy cập: 1144775
  • Tất cả: 1503
Đăng nhập
Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719
Lượt xem: 146
Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng do ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã đi thực địa tại các huyện: Hòa An, Thạch An, Quảng Hòa để kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 ( Sau đây gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
anh tin bai

Đoàn công tác đi kiểm tra thực địa dự án bố trí dân cư vùng thiên tai

tại xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An

Cụ thể, Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa tại Dự án định canh định cư xóm Tả Cán, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng đang thi công công trình đường giao thông và hồ chứa nước sinh hoạt, chuẩn bị nghiệm thu; Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai xóm Canh Biện, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An và Dự án ổn định dân cư biên giới Nà Đái - Lũng Liểng, xóm Biên Hòa, xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa và một số dự án định canh định cư khác cũng đang tiến hành thi công, thực hiện các bước theo kế hoạch.

Riêng Dự án bố trí sắp xếp dân cư thôn Nặm Dạng, Pò Làng, xã Quang Trọng, huyện Thạch An đã cơ bản hoàn thành các hạng mục của Dự án, việc giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch năm 2022, đây là Dự án định canh định cư đầu tiên sẽ về đích trong 8 dự án đã được tỉnh phê duyệt.

Thông qua công tác kiểm tra, góp phần đánh giá thực tế kết quả triển khai thực hiện các dự án, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách thức tổ chức thực hiện có tính sáng tạo; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Từ đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, phấn đấu đạt được mục tiêu Chương trình là ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh du cư, di cư tự phát; giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

 

                                                                                                     Lê Hằng - Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Trích nguồn Báo Dân tộc và Phát triển: https://baodantoc.vn