Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 865
  • Trong tuần: 6 263
  • Tổng lượt truy cập: 1144836
  • Tất cả: 1564
Đăng nhập
Bồi dưỡng kỹ năng cho 150 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 164
Ngày 23 - 24/3, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho 150 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 2 huyện: Trùng Khánh, Thạch An.
anh tin bai

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Nội dung tập huấn: Các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; công tác hòa giải ở cơ sở và một số chính sách, pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo; tham quan thực tế một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Hà Quảng. 

Qua tập huấn, cung cấp thông tin, trang bị cho người có uy tín nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức cơ bản và nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, làm cơ sở trong công tác vận động quần chúng tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở cơ sở; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; bài trừ những hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

                                                                                                                                              Diệu Hoa

Trích nguồn: Báo Cao Bằng điện tử - https://baocaobang.vn