Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2028
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 87-kh-ubnd-ngay-13.01.2023-kh-trien-khai-de-an-truyen-thong-ve-quyen-con-nguoi-o-vn-gd-2023-2028.pdf