Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
655/QĐ-UBDT 31/08/2023 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Lượt xem: 0
Tải về 1
541/QĐ-UBDT 02/08/2023 Quyết định V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/TT-UBDT 30/12/2022 Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
Lượt xem: 146
Tải về 0
02/2022/TT-UBDT 30/06/2022 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 315
Tải về 0
01/TT-UBDT 26/05/2022 Thông tư quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 181
Tải về 0
432/UBDT-TT 28/03/2022 Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc
Lượt xem: 160
Tải về 0
193/QĐ-UBDT 28/03/2022 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc thực hiện Chương trình " Giáo dực lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh miên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng gia đoạn 2022-2030" theo Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 159
Tải về 0
154/BC-UBDT 27/01/2022 báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 188
Tải về 0
914/QĐ-UBDT 31/12/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Lượt xem: 122
Tải về 0