Báo cáo công tác dân tộc tháng 2; Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 137/BC-BDT
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác dân tộc tháng 2; Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 137-bc-bdt-ngay-17.02.2023-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-dan-toc-t2-nhiem-vu-t3-2023.pdf