Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-BDT
Ngày ban hành 02/01/2023
Ngày hiệu lực 02/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01-qd-bdt-ngay-02.01.2023-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nam-2023.pdf