Kế hoạch Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 195/KH-BDT
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 195-kh-bdt-ngay-01.3.2023-cong-tac-theo-doi-tinh-hinh-thi-hanh-phap-luat-nam-2023.pdf