Kế hoạch Thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 194/KH-BDT
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 194-kh-bdt-ngay-01.3.2023-kh-thuc-hien-de-an-tang-cuong-ung-dung-cntt-theo-qd-1719-nam-2023.pdf