Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Số ký hiệu văn bản 114/KH-BDT
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 114-kh-bdt-ngay-14.02.2023-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-nam-2023.pdf