Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 393/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 393-kh-ubnd-ngay-27.02.2023-cong-tac-phong-chong-vi-pham-phap-luat-va-tt-xau-doc-nam-2023.pdf