Kế hoạch Triển khai thực hiện “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 358/KH-UBND
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện “Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 358-kh-ubnd-ngay-22.02.2023-thuc-hien-de-an-pt-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-nam-2023.pdf