Phối hợp tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
Số ký hiệu văn bản 462/STP
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Phối hợp tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 462-stp-ngay-28.3.2023-phoi-hop-tuyen-truyen-huong-dan-nop-ho-so-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen.pdf
hd-nop-ho-so-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen.pdf
to-roi-huong-dan-nop-ho-so-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-truc-tuyen.doc