Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 5 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 576/BC-BDT
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 5 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 576-bc-bdt-ngay-5.5.2023-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-dan-toc-t5-phuong-huong-t6.2023.pdf