Kế hoạch Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 236/KH-BDT
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 236-kh-bdt-ngay-9.3.2023-ke-hoach-thuc-hien-iso-nam-2023.bdt.pdf