Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và các thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 23-CT/TU
Ngày ban hành 19/05/2023
Ngày hiệu lực 19/05/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và các thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 23-ct-tu-ngay-19.5.2023-day-manh-trien-khai-de-an-06-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-gd-2022-2025.pdf