Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 721/BC-BDT
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 721-bc-bdt-ngay-6.6.2023-cong-tac-cchc-6-thang-dau-nam-2023.pdf
phu-luc-kem-bc-so-721-bc-bdt-ngay-06.6.2023-cong-tac-cchc-6-thang-dau-nam-2023.pdf