Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1032/KH-BDT
Ngày ban hành 20/07/2023
Ngày hiệu lực 20/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1032-kh-bdt-ngay-20.7.2023-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-nam-2023.pdf