Thông tư số 55 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 55/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 15/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư số 55 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 55-tt-btc-ngay-15.8.2023-quy-dinh-quan-ly-su-dung-quyet-toan-kp-sn-thuc-hien-cac-ct-mtqg-gd-2021-2025.pdf