Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1252/BC-BDT
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1252bc-bdt-ngay-7.9.2023-cong-tac-cchc-quy-iii.2023.pdf