Báo cáo công tác dân tộc 8 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1248/BC-BDT
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác dân tộc 8 tháng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1248-bc-bdt-ngay-8.9.2023-cong-tac-dan-toc-8-thang-2023-ph-4-thang-cuoi-nam-2023.pdf