Về việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản 3167/VP-TTPVHCC
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Về việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3167-ngay-26.9.2023-v.v-tiep-nhan-truc-tuyen-ho-so-tthc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-ubdt.pdf