Báo cáo công tác Dân tộc 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1296/BC-BDT
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày hiệu lực 15/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác Dân tộc 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1296-bc-bdt-ngay-15.9.2023-ket-qua-trien-khai-cong-tac-dt-9-thang-dau-nam-2023.pdf