Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 158
  • Trong tuần: 5 240
  • Tổng lượt truy cập: 1210480
  • Tất cả: 902
Đăng nhập
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 76
UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 2260/KH-UBND ngày 21/8/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. 

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

3. Chủ đề 

Chủ đề của tỉnh Cao Bằng trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số để người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. 

4. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt tập trung trong thời gian cao điểm tháng 9, tháng 10 năm 2023.

5. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại các cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức lan truyền thông điệp về Năm dữ liệu số, ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

- Đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, không dùng tiền mặt (Postmart, Lazada, Shopee, Tiki…); vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân trên địa bàn đặt mua các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng cũng như các sản phẩm khác trên sàn thương mại điện tử.

 

Chi tiết Kế hoạch số 2260/KH-UBND: Tải về

Chi tiết Quyết định số 505/QĐ-TTg: Tải về